picture
 
郑学丽
职称与职务
副教授
专      业
有机化学
电      话
028-85412904
E-Mail
简  历
教育经历
2001年-2005年,四川大学,化学学院,本科/学士,导师:陈华教授
2005年-2008年,四川大学,化学学院,研究生/硕士,导师:陈华教授
2008年-2011年,四川大学,化学学院,研究生/博士,导师:陈华教授
2007年-2009年,新加坡国立大学,理学院,联合培养,导师:陈萍研究员
2009年-2010年,中国科学院大连化学物理研究所,联合培养,导师:陈萍研究员
科研工作经历
2007年-2009年,新加坡国立大学,理学院,导师:陈萍研究员,联合培养,(作为第二主研先后参与US Army Cerdec、Singapore DSTA支持的项目“Catalytic Modification of Hydrogen Storage over the Slurry of Na-Li-Al-N-H Complexes ”、“Hybrid Hydrogen storage system”)。
2009年-2011年,中国科学院大连化学物理研究所,导师:陈萍研究员,联合培养(作为第二主研参与国家自然科学基金项目20971120 “LiAl(NH2)4-LiAlH4储氢体系的研究”和中国科学院百人计划项目KGCX2-YW-806 “高效储氢材料的研发”)。
2011年至今,四川大学,化学学院,任讲师。
2011.11-2013.10,四川大学青年教师启动基金,2011SCU,8万,已完成(主持)。
2013.01-2015.12,国家自然科学基金,21202108,25万,已完成(主持)。
2014.01-2016.12,绿色催化四川省高校重点实验室开放基金,LZJ1402,12万,正在进行(主持)。

2015.01-2017.12,四川大学优秀青年学者科研基金,含氮膦配体的合成及其在混合烯烃氢甲酰化反应中的应用研究,20万,正在进行(主持)

主要研究方向
膦配体的合成及其与贵金属络合的配合物的研究
官能化烯烃和内烯烃氢甲酰化反应的研究
可逆储放氢材料的研究
主要工作业绩

奖励

2012年协助组织的绿色化学分会获中国化学会第28届学术年会“优秀组织奖”
2013年获本科“课堂教学优秀奖”
2014年获“优秀教师”称号
2014年获“本科教学先进个人奖”
2014-2015学年“学术型社团优秀指导教师
2017年获四川大学第二届“探究式-小班化”教学竞赛一等奖
代表性成果 (获奖成果、专著、论文、专利)
(1)Zheng, X. L.; Xiong, Z. T.; Qin, S.; Chua, Y. S.; Chen, H.; Chen, P. Int J Hydrogen Energ2008, 33, 3346.
(2)  Zheng, X. L.; Xu, W. L.; Xiong, Z. T.; Chua, Y. S.; Wu, G. T.; Qin, S.; Chen, H.; Chen, P. J Mater Chem2009, 19, 8426.
(3)  Zheng, X. L.; Wu, G. T.; He, T.; Chu, H. L.; Chen, H.; Chen, P. Chinese Science Bulletin2011, 56, 2481.
(4)  Zheng, X. L.; Wu, G. T.; Li, W.; Xiong, Z. T.; He, T.; Guo, J. P.; Chen, H.; Chen, P. Energy Environ. Sci.2011, 4, 3593.
(5)  Zheng, X. L.; Xiong, Z. T.; Lim, Y. H.; Wu, G. T.; Chen, P.; Chen, H. J. Phys. Chem. C2011, 115, 8840.
(6)  Du, Y. Z., X. L. Asian Journal of Chemistry2014, 26.
(7)  Zheng, X.; Yang, Q.; Li, Z.; Zhu, Z.; Cui, X.; Fu, H.; Chen, H.; Li, R. Catalysis Communications2014, 57, 143.
(8)  Zheng, X.; Chua, Y.; Xiong, Z.; Chen, W.; Jiang, Z.; Wu, G.; Chen, P. Int J Hydrogen Energ2015, 40, 4573.
(9)  Han, W.; Qin, S.; Shu, X.; Wu, Q.; Xu, B.; Li, R.; Zheng, X.; Chen, H. RSC Adv.2016, 6, 53012.
(10) Wu, Q.; Zhou, F.; Shu, X.; Jian, L.; Xu, B.; Zheng, X.; Yuan, M.; Fu, H.; Li, R.; Chen, H. RSC Adv.2016, 6, 107305.
(11) Zheng, X.-L.; Zheng, C.-Y.; Zhou, F.-D.; Fu, H.-Y.; Yuan, M.-L.; Li, R.-X.; Xu, B.; Chen, H. Chinese Chemical Letters2016, 27, 678.
(12) Shu, X.; Liang, H.; Wu, Q.; Zhou, F.; Zheng, X.; Fu, H.; Xu, B.; Li, R.; Zhang, C.; Chen, H. RSC Adv.2017, 7, 14816.
发明专利

High-capacity complex hydrogen storage materials and a process of releasing hydrogen, US Patent, Apr.19,2012, US 2012/0093714 A1

相关链接详见:http://www.028xhy.cn/chuangxinzhongxin/zhidaojiaoshi/list?menu_guid=FC71D7EF-6568-A71A-55C5-8F927358E3AB

 

师资力量