picture
 
刘睿
职称与职务
副教授
专      业
分析化学
电      话
028-85412398
E-Mail
简  历
  2016年进入四川大学化学学院工作,任副教授、硕士生导师。曾于四川大学化学学院获应用化学专业学士学位、分析化学专业博士学位;于清华大学化学系分析化学专业博士后出站。长期以来,一直从事分析化学教学与科研工作。曾任中化集团技术员、成都理工大学副教授。2010.10-2011.10由国家公派加拿大国家研究院开展分析化学研究工作。
主要研究方向
基于无机质谱的生物分析方法 ;生化分析 及生物传感器;环境分析化学。

研究课题包括“基于纳米材料生物探针的多组分疾病标志物免疫分析方法”、“基于稳定同位素标记的DNA测序方法初步探索”、“基于信号放大技术的持久性有机污染物高灵敏免疫分析试纸研究”等。
主要工作业绩
  在Accounts of Chemical Research、Analytical Chemistry、Mass Spectrometry Reviews、Chinese Science Bulletin等国内外著名刊物上发表SCI收录论文30余篇。现为Analytical Chemistry、Analytica Chimica Acta、Journal of Analytical Atomic Spectrometry、Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology等十余个英文专业期刊审稿人。
学术兼职:
欧盟Horizon 2020科研框架计划评审专家
四川省分析测试学会光谱分析专委会委员
英文专业期刊International Journal of Metallurgical & Materials Engineering编委
地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室 客座研究人员
美国化学会(ACS)荣誉会员(特邀并免会费)
中国化学会会员
所获奖励:
2017年 中国分析测试协会科学技术奖一等奖  第二完成人
2017年 成都市自然科学奖 第二完成人
2013年 四川省优秀博士学位论文 基于元素标记和电感耦合等离子体质谱检测的蛋白定量新方法
2010年 中国分析测试协会科学技术奖二等奖  第七完成人
主持项目:
1. 四川大学高层次引进人才科研启动 项目 (YJ201649) 主持
2. 国家自然科学基金青年项目 (21505008)主持
3. 教育部博士点基金 (20135122120001) 主持
4. 中国博士后科学基金第8批特别资助项目 (2015T80071) 主持
5. 中国博士后科学基金 第55 批面上项目 (2014M550704) 主持

6. 国家级大学生创新创业训练计划项目 (201410616025),指导教师

代表性成果 (获奖成果、专著、论文、专利)

发表SCI论文30余篇,被引用600余次,H指数18。近年发表论文如下:

1. Rui Liu, Shixi Zhang, Zhi Xing, Sichun Zhang, Xinrong Zhang*.  Accounts of Chemical Research2016,  49, 775-783. Cover Story
2. Rui Liu, Peng Wu, Xiandeng Hou, Lu Yang, Yi Lv*, Mass Spectrometry Reviews, 2014, 33, 373-393.
3. Rui Liu, Chaoqun Wang, Yuming Xu, Jianyu Hu, Dongyan Deng, Yi Lv*, Analytical Chemistry, 2017, 89, 13269-13274.
4. Liqian Wu, Lichun Zhang, Mingxia Sun, Rui Liu*, Lingzhu Yu, Yi Lv*, Analytical Chemistry, 2017, 89, 13666-13672.
5. Rui Liu, Xiandeng Hou, Yi Lv, Margaret McCooeye, Lu Yang*, Zoltán Mester. Analytical Chemistry, 2013, 85, 4087-4093.
6. Rui Liu, Yi Lv, Xiandeng Hou, Zoltán Mester, Lu Yang*. Analytical Chemistry, 2012, 84, 2769-2775.
7. Rui Liu, Xing Liu, Yurong Tang, Li Wu, Xiandeng Hou, Yi Lv*. Analytical Chemistry, 2011, 83, 2330-2336.
8. Zixuan Zhan, Rui Liu, Li Chai, Qiuyan Li, Kexin Zhang, Yi Lv*, Analytical Chemistry, 2017, 89, 9544-9551.
9. Jianyu Hu, Dongyan Deng, Rui Liu, Yi Lv*, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2018, 33, 57-67. (Cover Story
10. Peng Wu, Rui Liu, Harald Berndt, Yi Lv, Xiandeng Hou*. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2008, 23, 37-42 . Cover Story
11. Bobin Xu, Yingying Su, Li Li, Rui Liu, Yi Lv*, Sensors and Actuators B: Chemical, 2017, 246, 380-388.
12. Shixi Zhang, Rui Liu, Zhi Xing, Sichun Zhang, Xinrong Zhang, Chemical Communications, 2016, 52, 14310-14313.
13. Xuemei Xu, Ying Gao, Shixi Zhang, Xiaorong Hu*, Rui Liu*. Microchemical Journal, 2016, 126, 302-306.
14. Yuming Xu, Ying Gao, Xin Zhao, Xuemei Xu, Weiwei Zhou, Yu Liu, Chongying Li*, Rui Liu*. Microchemical Journal, 2016, 126, 1-6.
15. Ying Gao, Zeming Shi, Qinxia Zong, Peng Wu, Jing Su, Rui Liu*. Analytica Chimica Acta, 2014, 812, 6-11.
16. Yong He, Yuyu Zhang, Chao Wei, Chongying Li, Ying Gao, Rui Liu*. Applied Spectroscopy Reviews, 2014, 49, 492-512.
17. Rui Liu, Yue Zhang, Shuyue Zhang, Wei Qiu, Ying Gao*. Applied Spectroscopy Reviews, 2014, 49. 121-138.
18. Wei Qiu, Yue Zhang, Yuming Xu, Su Qingping, Rui Liu*, Chongying Li*. Atomic Spectroscopy, 2014, 35, 260-264.
19. Rui Liu, Mo Xu, Zeming Shi, Jiayun Zhang, Ying Gao*, Lu Yang*. Talanta, 2013, 117. 371–375.
20. Xuemei Xu, Rui Liu*, Chao Wei, Wei Qiu, Ying Gao. Atomic Spectroscopy, 2013, 34. 238-243.
21. Ying Gao, Rui Liu, Lu Yang*. Chinese Science Bulletin, 2013, 58, 1980-1991.
22. Chenghui Li, Rui Liu, Yi Lv, Xiandeng Hou*, Peng Wu*. Chinese Science Bulletin, 2013, 58, 2017-2026.
23. Xing Liu, Rui Liu, Yurong Tang, Lan Wu, Chengbin Zheng, Xiandeng Hou, Yi Lv*. Analyst, 2012, 137, 1473-1480.
24. Ying Gao*, Xiuhong Peng, Zeming Shi, Xiaofeng Xia, Furong Yue, Rui Liu. Atomic Spectroscopy, 2012, 33, 73-77.
25. Yurong Tang, Xue Jiao, Rui Liu, Li Wu, Lan Wu, Xiandeng Hou, Yi Lv*. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2011, 26, 2493-2499.
26. Rui Liu, Zhi Xing, Yi Lv, Sichun Zhang, Xinrong Zhang*. Talanta, 2010, 83. 48-54.
27. Yang Fangwen, Rui Liu, Zhiqiang Tan, Xiaodong Wen, Chengbin Zheng, Yi Lv*. Journal of Hazardous Materials, 2010, 183, 549-553.
28. Maoyang Xi, Rui Liu, Peng Wu, Kailai Xu, Xiandeng Hou, Yi Lv*. Microchemical Journal, 2010, 95, 320-325.
29. Rui Liu, Peng Wu, Maoyang Xi, Kailai Xu, Yi Lv*. Talanta, 2009, 78, 885-890.
30. Shenghong Hu, Rui Liu, Sichun Zhang, Zhi Huang, Zhi Xing, Xinrong Zhang*. Journal of American Society of Mass Spectrometry, 2009, 20, 1096-1103.
31. Peng Wu, Yunchang Zhang, Rui Liu, Yi Lv, Xiandeng Hou*. Talanta, 2009, 77, 1778-1782.
32. Rui Liu, Peng Wu, Kailai Xu, Yi Lv*, Xiandeng Hou*. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 2008, 63, 704-709. 

 

师资力量